Инклузивните активности ни помогнаа да ги разбереме луѓето со оштетен вид, а исто така не научија вештини за координација, тимска работа и емпатија.
 
Дел од активностите за проектот You Have the CTRL
 
 

Calls & Announcements Повици и соопштенија