СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

Тетово, Македоија, 1st of March, 2021

“You Have The CTRL”

проект финансиран од Еразмус+ програмата на Европската Унија

Конзорциумот од 4 партнери започнува меѓународен младински Еразмус+ проект You Have The CTRL, финансиран од Европската Унија. Проектни партнери се Асоцијација Бабилон Травел (Романија), Карабаглар Кајмакамлиги (Турција), Инклузивни боречки вештини Икаидо (Ирска) и Мрежа за Доживотно Учење (Република Северна Македонија).

Овој проект се фокусира на млади луѓе со помалку можности, млади луѓе со оштетен вид, млади луѓе кои доживеале “bullying”, нетолеранција и предрасуди, со цел целосно да се адресираат прашања за интернет безбедност, недостаток на медиумска писменост и правилна употреба на социјалните мрежи од страна на млади луѓе. Развојот на добри практики на социјалните медиуми ќе помогне да се намали говорот на омраза, агресијата преку интернет и ќе се обиде да се бори против онлајн екстремизмот, во однос на младите со попреченост и младите со помалку можности, со и без пристап до интернет и социјални платформи.

Со цел да се постигнат овие цели, во рамките на проектот ќе се организира младинска размена што ќе се одржи во Измир, Турција, на која ќе учествуваат 32 млади луѓе од четири држави на проектните партнери, на возраст од 16 до 24 години. Секоја национална група ќе се состои од 8 млади луѓе, 4 лица со оштетен вид и/или со помалку можности и 4 без попреченост или помалку можности, како и придружна личност за лицата со попреченост и водич на групата.

Младинската размена ќе создаде обединета, неформална група која ќе истражува и открива повеќе за медиумска и дигитална писменост, која ќе учи техники и алатки за препознавање на веродостојни информации и за идентификација на ризиците од користење на интернет за нивна заштита и безбедност, како и доверливост. 

Повеќе информации:

Веб-страна www.mdu.mk 

Facebook  LifeLong Learning Network Macedonia

BALL FOR ALL Youth exchange
11-17 August, 2021, Cluj Napoca - Romania
 
The general and main aim of the project "Ball For All" is to respond to the needs of young people with visual impairments, to be included in the society with their peers, to be equally involved in education, culture, sports, social living, etc.
 
A total of 8 young people will participate in the activities within the Youth exchange in Cluj Napoca.
 
Project Partners:
 
More about the project and Youth exchange you can find:
 
Link of the website: https://ballforall.eu/
 
 

EU Programme Year Project Identification or Contract Number Project Title Applicant/Beneficiary Name
Erasmus+ Key 
Action 2: Strategic Partnership for adult education
2014 2014-1-MT01-KA204-000533 Breaking Barriers - Embracing Literacy through Digital Media Directorate for Lifelong Learning - Malta
Erasmus+ Key 
Action 2: Strategic Partnership for adult education
2015 2015-1-ES01-KA204-015937 Employment and Women on the 21st century in Europe: From Household economy to SME (Small and Medium enterprises) like economy – MUPYME Project Spanish Federation of Popular Universities (FEUP)
Eramsus + Youth mobility 2018 KA105-4A2D5E25  Culture and diversity for Visual impaired persons (VIP culture)

Lifelong Learning Network (LLN)

 IPA 2018 N/A National Rural Parliament as a voice of rural citizens
(Lifelong learning for rural development)

Connecting Natural Values & People Foundation-CNVP
(MDU-LAG)

ASB Germany / ASB Austria 2018 MKD1801 URBAN VET

CDI Macedonia

Iceskating ring for everyone 2019 2019-1-MK01-KA105-060057 Iceskating ring for everyone

Lifelong Learning Network (LLN)

Erasmus+ Key

Action 2: Strategic Partnership for adult education

2019 2019-1-MK01-KA204-060467

Accessible travel solutions for visual impaired

persons

Lifelong Learning Network - LLN

Eramsus + Youth mobility 2019 2019-1- RO01-KA105-062639 The Inclusionist

ASOCIATIA BABILON

TRAVEL

 

Мрежа за Доживотно Учење, Македонија - домаќин на Kick-off Состанокот од проектот “ATS for VIP”, ЕРАЗМУС+ Проект
Проектните партнери на проектот “Пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид” (ATS for VIP), го одржаа почетниот состанок на 13ти Јануари во Скопје, Македонија. Проектот е финансиран од Еразмус плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2.
Проектот ATS for VIP го имплементира Конзорциум од 3 партнери од 3 Европски држави (Романија, Шпанија и Македонија). Во рамките на проектот, конзорциумот “ATS for VIP” ќе развие пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид.
Првиот состанок се одржа во Скопје на 13ти Јануари 2020 и проектните партнери беа пречекани од домаќинот и координатор на проектот Мрежа за Доживотно Учење (МДУ) Македонија. На состанокот, партнерите ги разгледаа предвидените проектни активности и очекувани резултати. Партнерите се согласија да се фокусираат на решенија за патување за лица со оштетен вид земајќи ја во предвид моменталната ситуација за лица со оштетен вид во однос на автобуски превоз, железнички и воздушен превоз.
Проектните партнери се договорија за активностите поврзани со истражувањето во IO1, и за почетната структура и дизајн на ОЕР Платформата во IO2. Партнерите исто така се договорија за проектно лого и веб домеин, со цел да се зајакне видливоста и да се започне со активности за дисеминација.
Мрежата за Доживотно Учење (МДУ) Македонија е национална мрежа основана во 2012 година чија цел е поддршка на развојот на образованието за возрасни во Македонија.