Мрежа за Доживотно Учење, Македонија - домаќин на Kick-off Состанокот од проектот “ATS for VIP”, ЕРАЗМУС+ Проект
Проектните партнери на проектот “Пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид” (ATS for VIP), го одржаа почетниот состанок на 13ти Јануари во Скопје, Македонија. Проектот е финансиран од Еразмус плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2.
Проектот ATS for VIP го имплементира Конзорциум од 3 партнери од 3 Европски држави (Романија, Шпанија и Македонија). Во рамките на проектот, конзорциумот “ATS for VIP” ќе развие пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид.
Првиот состанок се одржа во Скопје на 13ти Јануари 2020 и проектните партнери беа пречекани од домаќинот и координатор на проектот Мрежа за Доживотно Учење (МДУ) Македонија. На состанокот, партнерите ги разгледаа предвидените проектни активности и очекувани резултати. Партнерите се согласија да се фокусираат на решенија за патување за лица со оштетен вид земајќи ја во предвид моменталната ситуација за лица со оштетен вид во однос на автобуски превоз, железнички и воздушен превоз.
Проектните партнери се договорија за активностите поврзани со истражувањето во IO1, и за почетната структура и дизајн на ОЕР Платформата во IO2. Партнерите исто така се договорија за проектно лого и веб домеин, со цел да се зајакне видливоста и да се започне со активности за дисеминација.
Мрежата за Доживотно Учење (МДУ) Македонија е национална мрежа основана во 2012 година чија цел е поддршка на развојот на образованието за возрасни во Македонија.

 

EU Programme Year Project Identification or Contract Number Project Title Applicant/Beneficiary Name
Erasmus+ Key 
Action 2: Strategic Partnership for adult education
2014 2014-1-MT01-KA204-000533 Breaking Barriers - Embracing Literacy through Digital Media Directorate for Lifelong Learning - Malta
Erasmus+ Key 
Action 2: Strategic Partnership for adult education
2015 2015-1-ES01-KA204-015937 Employment and Women on the 21st century in Europe: From Household economy to SME (Small and Medium enterprises) like economy – MUPYME Project Spanish Federation of Popular Universities (FEUP)
Eramsus + Youth mobility 2018 KA105-4A2D5E25  Culture and diversity for Visual impaired persons (VIP culture)

Lifelong Learning Network (LLN)

 IPA 2018 N/A National Rural Parliament as a voice of rural citizens
(Lifelong learning for rural development)

Connecting Natural Values & People Foundation-CNVP
(MDU-LAG)

ASB Germany / ASB Austria 2018 MKD1801 URBAN VET

CDI Macedonia

Iceskating ring for everyone 2019 2019-1-MK01-KA105-060057 Iceskating ring for everyone

Lifelong Learning Network (LLN)

Erasmus+ Key

Action 2: Strategic Partnership for adult education

2019 2019-1-MK01-KA204-060467

Accessible travel solutions for visual impaired

persons

Lifelong Learning Network - LLN

Eramsus + Youth mobility 2019 2019-1- RO01-KA105-062639 The Inclusionist

ASOCIATIA BABILON

TRAVEL

 

Calls & Announcements Повици и соопштенија