Во изминатите месеци, 6 девојки од Тетово имаа можност да направат иднивидуални менторски средби со претставничка на Советот на Општина Тетово и да се информираат повеќе ја улогата на Советниците, нивната важност, работата на Општината и начините на кои тие во иднина Би можеле да се вклучат во политиката.

Оваа активност беше дел од проектните активности во рамки на проектот „Девојки - шампиони на политички промени“


Calls & Announcements Повици и соопштенија