Се одржа втората онлајн работилница за ширење на свесноста кај локалното население за потребата од вклученост на жените во политиката.

На настанот лица од Тетово и околината имаа можност да слушнат повеќе за проектните активности, да дискутираат на темата жени и политика како и да се запознаат со начините на вклученост на младите на политичката сцена.

 


Calls & Announcements Повици и соопштенија