Конзорциумот на проектот учествуваше на вториот Транснационален состанок во рамки на проектот „Дизајнирање на едукативни помагала/материјали за одржлив развој за млади лица со попреченост” кофинансиран од програмата Еразмус+ на Европската комисија, која обединува 6 партнери од 6 земји: Северна Македонија, Романија, Австрија, Албанија, Шведска и Турција.

Состанокот се одржа во Гетеборг, Шведска, на 02.12.2022 година. Заедно, создаваме помагала за учење за лицата со попреченост, поврзани со одржлив развој и култура. Во рамки на проектот ќе се развијат следните проектни резултати:

  • Р1: Развиена содржина за учење за едукативен материјал погоден за млади лица со попреченост на теми од одржлив развој и култура
  • Р2: Аудио материјали за лица со визуелна попреченост и специјални книги како помагала за учење за млади лица со интелектуална попреченост
  • Р3: Документарни видеа за учење за одржлив развој и култура за секоја од земјите учеснички.
  • Р4: Мобилна апликација и промоција на материјалите за учење.

Calls & Announcements Повици и соопштенија