Возбудени сме што можеме да споделиме дека Проектниот резултат 2 од нашиот Еразмус+ проект, „Дизајнирање на едукативни помагала/материјали за одржлив развој за млади лица со попреченост” започна и е во тек!

Проектниот Резултат 2, насловен како „Продукција на аудио, видео материјали за лица со оштетен вид и слух и специјални книги како помагала за учење за млади лица со интелектуална попреченост“, е фокусиран на создавање аудио, видео материјали и специјални книги кои ќе служат како помагала за учење за млади лица со попреченост.

Секоја организација вклучена во проектот ќе обезбеди превод на материјалот на јазикот на нивната држава и ќе обезбеди професионален говорник кој ќе го чита и снима гласот за аудио материјалот. Посветени сме да обезбедиме материјалот да биде прилагоден на специфичните потреби на секоја локална заедница. Воодушевени сме од досегашниот напредок и едвај чекаме да го видиме влијанието на овие помагала за учење врз младите лица со попреченост.

Им благодариме на сите вклучени за нивната напорна работа и посветеност на овој проект.

Бидете во тек за напредокот на работата на конзорциумот.


Calls & Announcements Повици и соопштенија