Возбудени сме да го објавиме успешното завршување на Проектниот Резултатот 2 од нашиот проект Еразмус+, „Дизајнирање на едукативни помагала/материјали за одржлив развој за млади лица со попреченост”!

Оваа фаза е завршена, и ние сме воодушевени што ги споделуваме резултатите. Проектниот Резултат 2, насловен „Продукција на аудио, видео материјали за лица со оштетен вид и слух и специјални книги како помагала за учење за млади лица со интелектуална попреченост" се фокусираше на создавање аудио, видео материјали и специјални книги специјално дизајнирани како помагала за учење за млади лица со попреченост.

Секоја организација вклучена во проектот обезбеди превод на материјалите на нивните соодветни локални јазици и ангажираше професионални говорници да го читаат и снимаат гласот за аудио содржината. Нашата заложба беше да го прилагодиме материјалот за да ги задоволи специфичните потреби на секоја локална заедница. Ние сме крајно горди на напредокот постигнат во текот на овој проектен резултат и желни сме да бидеме сведоци на позитивното влијание што овие помагала за учење ќе го имаат врз младите лица со попреченост.

Ја изразуваме нашата искрена благодарност до сите вклучени за нивната напорна работа, посветеност и придонес во овој проект.

Повеќе за проектот можете да најдете на проектната веб-страна: greengrowth.mdu.mk


Calls & Announcements Повици и соопштенија