Возбудени сме што можеме да споделиме дека Проектниот Резултат 4 од нашиот Еразмус+ проект, „Дизајнирање на едукативни помагала/материјали за одржлив развој за млади лица со попреченост” започна и е во тек!

Проектниот Резултат 4, насловен како „Креирање на мобилна апликација која ги опфаќа развиените помагала за учење“ ќе создаде мобилна апликација која вклучува квиз важен за одржлив развој и културни специфики, сличности и разлики. Лицата со попреченост ќе ја користат апликацијата со различни опции за пристап до содржината. Апликацијата ќе ја опфати содржината на проектните резултати. Секоја организација учесничка во проектот е посветена да обезбеди превод на мобилната апликација и содржината на веб-локацијата на нивните соодветни локални јазици. Нашата посветеност лежи во приспособувањето на мобилната апликација и веб-локацијата да ги задоволат специфичните потреби на секој посетител. Воодушевени сме од досегашниот напредок и едвај чекаме да го видиме влијанието на овие помагала за учење врз младите лица со попреченост.

Им благодариме на сите вклучени за нивната напорна работа и посветеност

Повеќе за проектот можете да најдете на проектната веб-страна: greengrowth.mdu.mk


Calls & Announcements Повици и соопштенија