На 8ми и 9ти Јуни група девојки во рамки на проектот "Girls - the game changers of politics" го посетија Универзитетот Барлети и Општина Тирана со цел зајакнување на девојчињата за одлучувањето.


Имавме можност да се запознаеме со г. Ина Жупа, пратеник во државниот парламент и да слушнеме говор за поддршка за поголема вклученост на девојките и жените во процесите на одлучување.


Активноста е организирана во рамките на проектот “Girls - the game changers of politics”, кој го спроведува Albanian Institute of Public Affairs - AIPA (Тирана) во соработка со Lifelong Learning Network Macedonia (Teтово, Северна Македонија) здружението NVU Djece Crne Gore, со поддршка на Western Balkans Fund и Европската унија, во рамките на повикот за регионални предлози за проекти, „Поддршка за промоција на регионалните активности на граѓанското општество во Западен Балкан“.


Регионалната грантова шема на Фондот за Западен Балкан е кофинансирана од Европската Унија, ИПА - Инструментот за претпристапна помош.

 

 

 

 

 


Calls & Announcements Повици и соопштенија