Во тек е младинската размена во рамките на проектот "Differences Create No Distances",  во Драч, Албанија. Младинската размена се одржува во периодот од 25 до 31 март со прекрасни групи на луѓе од Албанија, Северна Македонија, Романија и Полска. 

 


Calls & Announcements Повици и соопштенија