Се одржа средба со претставничка од Советот на Општина Тетово во просториите на Мрежа на доживотно учење каде што Проектниот тим имаше можност да ги презентира активностите на Членот на Советот со цел да се продлабочи соработката и вкученоста на младите девојки во политичките процеси на локално ниво.

Беше дискутирано за можните модели и начини на работа како и јасната потреба за вклучувањето на млади девојки во политиката.


Calls & Announcements Повици и соопштенија